Anunțuri

INFORMARE
Privind Eliberare stupefiante, psihotrope și antibiotice din farmacii pentru trusa de urgență a cabinetelor stomatologice.


Stimați colegi,

Vă informăm asupra adresei primite din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, (CMSR), atașată la prezentul e-mail,înregistrată la CFR la nr.2034/06.06.2024.
În urma demersurilor întreprinse de CMSR pe lângă Ministerul Sănătății (MS), a fost emisă adresa Nr. AR /8242/24.05.2024 a Direcției Farmaceutice și Dispozitive Medicale (DFDM) din cadrul MS (atașată la adresa CMSR), cu privire la modalitatea de eliberare de către farmaciile comunitare a medicamentelor din categoria stupefiante și psihotrope, precum și antibiotice pentru asigurarea trusei de urgență obligatorii la nivelul cabinetelor stomatologice.
Drept urmare, în conformitate cu adresa MS-DFDM sus-menționată, care face referire la Decizia Consiliului Național al CMSR privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul stomatologic (atașată), cabinetele stomatologice își pot procura atât medicamentele care conțin stupefiante și psihotrope, cât și antibioticele care sunt prevăzute în Decizie, pe baza condicilor de aparat, cu mențiunea că medicamentele care conțin stupefiante și psihotrope trebuie prescrise pe condici destinate exclusiv acestui scop, conform prevederilor art. 43 (1) din HG 1915/2006 (atașată).

ANUNȚ IMPORTANT
Referitor la Alegerile pentru Comisia Disciplină și Cenzori Dolj 2024- 2028


Stimați colegi,

In urma alegerilor desfasurate in data de 20.05.2024, pentru Comisia de Disciplina si pentru Comisia de Cenzori, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

ANUNȚ IMPORTANT
ALEGERI MANDAT 2024-2028


Consiliul Județean al Colegiului Farmaciștilor – Filiala Dolj,anunță desfășurarea alegerilor pentru TURUL II, mandat 2024-2028 , Comisia de Disciplina și Comisia de Cenzori, întrucât nu au fost îndeplinite condițiile de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

Cererile pentru observatori se vor depune în 17.05.2024, între orele 9:30- 15:30, la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului Farmaciștilor Dolj.
Procesul de vot se va desfășura la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Strada Eustatiu Stoenescu, nr.1B, bl. T9, Craiova.

09.05.2024

Stimaţi colegi,

În perioada 01-06.05.2024 – ÎNCHIS

Colegiul Farmaciștilor Dolj vă urează Sărbători Fericite!

COLEGIUL FARMACIȘTILOR, FILIALA DOLJ

Stimaţi colegi,

La alegerile pentru mandatele 2024-2028:
- Comisia de Disciplină s-au înscris 7 candidaţi
- Comisia de Cenzori s-au înscris 5 candidaţi

Candidaţii înscrişi se regăsesc pe listele afişate:
- site-ul Colegiului,
- Facebook - grupul farmaci tilor Dolj,
- la sediul Colegiului, str. E. Stoenescu, nr.1 B, bl. T 9 , Craiova

COLEGIUL FARMACIȘTILOR, FILIALA DOLJ

Consiliul Judetean al Colegiului Farmacistilor filiala Dolj
anunta desfasurarea alegerilor pentru urmatorul mandat 2024-2028 in:
- Turul I - 09.05.2024 INTRE ORELE 9:00 - 19:00
- Turul II - 20.05.2024 INTRE ORELE 9:00 - 19:00

Perioada de depunere a candidaturilor este:
- 18.04.2024
- 19.04.2024
- 22.04.2024
- 23.04.2024
- 24.04.2024
- 25.04.2024
- 26.04.2024
- 29.04.2024
- 30.04.2024

Declaratiile de candidatura se vor primi la sediul Colegiului Farmacistilor filiala Dolj intre orele 9:30 – 15:30. Procesul de vot se va desfasura la sediul Colegiului Farmacistilor Filiala Dolj, str. Eustatiu Stoenescu nr. 1 B, bl. T9, Craiova.
Publicat: 16.04.2024

pentru Comisia Disciplină și Cenzori Dolj 2024- 2028

Stimați colegi,
Întrucât, la alegerile anterioare, desfășurate în luna februarie 2024, nu au fost întrunite condițiile pentru validarea comisiilor de disciplină și cenzori.
Comisia Electorală Centrală a dispus reluarea alegerilor pentru cele doua comisii, conform anunțului.
Declarațiile de candidatură se vor depune la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Str. Eustațiu Stoenescu, nr. 1 B, bl. T 9, Craiova, conform modelului anexat.

Precizăm că:
- Pentru Comisia de Disciplină pot candida doar farmaciști cu o vechime de peste 7 ani în profesie și care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani. ( art. 33/ alin.2 din Regulamentul Electoral de organizare și desfășurare al alegerilor.)
- Candidaturile se depun începând cu data de 18.04.2024 și se finalizează pe 30.04.2024.
- Candidații își pot depune candidatura doar pentru o singură comisie.

Locul desfășurării alegerilor este SEDIUL COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DOLJ - Craiova, Strada Eustațiu Stoenescu 1B, Bloc T9, cod 200619
Conform Art. 92 din Statutul CFR aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 2/2009 dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFR le au numai farmaciștii membri ai CFR, care au cotizația datorată colegiului plătită la zi.
Farmaciștii aflați în situațiile prevăzute de Art. 102, alin (1), lit. d) și de Art. 142, alin (1) din Statutul CFR (farmaciștii suspendați) nu au drept de vot ca urmare a aplicării prevederilor Art. 142, alin (3) din Statutul CFR.
Metodologia integrală de desfășurare a alegerilor este prevăzută în Regulamentul electoral aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 5/2023.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/277264

DECIZIE,

In data de 15.04.2024 ora 14.00 se convoaca Adunarea Generala a Colegiului Farmacistilor Filiala Dolj.
Va asteptăm in sala de conferintea hotelului Europeca, strada Pietăţii nr. 9-11-13 Craiova.

DECIZIE,

Privind validarea alegerii membrilor Biroului Colegiului Farmaciştilor din judeţul Dolj
In temeiul art. 19, punctul 3) din Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, aprobat prin Decizia nr. 5/2023 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciștilor din Romania privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi de control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Farmaciștilor din România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum și de aprobare a Regulamentului electoral

Craiova nr. 68/12.03.2024 și înregistrat la Direcţia de Sănătate Publică Doli cu nr.3583/14.03.2024 privind sustragerea formularelor pentru prescrierea preparatelor cu substanţe stupefiante și psihotrope, în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor stupefiante și psihotrope, vă informăm asupra aspectelor sesizate pentru a face demersuri în vederea înștințării farmaciştilor Anexăm sesizarea Centrului Medical Unirea SRL.

Cu stima,

Stimați colegi,

Comisia Electorală Dolj vă comunică rezultatul votului la Alegerile pentru mandatul 2024-2028 Colegiului Farmaciștilor Dolj în turul II după cum urmează:

1. Numărul total de farmaciști conform listelor a fost 943

Numărul total de farmaciști care și-au exprimat votul este de 400 ceea ce reprezintă 42.41% din totalul de 943 farmaciști membri ai Colegiului Farmaciștilor Dolj.

Numărul total de voturi:
• Consiliul Județean Dolj voturi valabil exprimate 397, voturi anulate 3.
• Adunarea Generală a CFR voturi valabil exprimate 396, voturi anulate 4.

2. Rezultatele obținute pentru cele două secțiuni în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute sunt prezentate in fisierul atasat.

ANUNȚ IMPORTANT,

Consiliul Județean al Colegiului Farmaciștilor – Filiala Dolj, anunță desfășurarea alegerilor pentru TURUL II, mandat 2024-2028 , întrucât nu au fost îndeplinite condițiile de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

Turul II – 27.02.2024 între orele 9:00 -19:00

Cererile pentru observatori se vor depune în 26.02.2024, între orele 9:30- 15:30, la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj.
Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului Farmaciștilor Dolj.
Procesul de vot se va desfășura la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Strada Eustatiu Stoenescu, nr.1B, bl. T9, Craiova.

Colegiul Farmaciștilor Dolj

Stimați colegi,

La alegerile pentru mandatele 2024-2028:
- Consiliul Județean s-au înscris 25 candidați
- Adunarea Generală Națională s-au înscris 21 candidați
- Comisia de Disciplina s-a inscris 1 candidat

Candidații însriși se regăsesc pe listele afișate:
- site-ul Colegiului,
- Facebook - grupul farmaciștilor Dolj,
- la sediul Colegiului , str. E. Stoenescu.

Colegiul Farmaciștilor Dolj

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că mandatul actualei conduceri a Colegiului Farmaciștilor Dolj se încheie la sfârșitul lunii februarie 2024, vă informăm că alegerile pentru desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală Națională a CFR, Consiliul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Comisia de Disciplină a Colegiului Farmaciștilor Dolj și Comisia de Cenzori a Colegiului Farmaciștilor Dolj se vor organiza după următorul calendar:

Turul I – 16 februarie 2024 în intervalul orar 09.00 – 19.00
Turul II – 27 februarie 2024 în intervalul orar 09.00 – 19.00

Locul desfășurării alegerilor este SEDIUL COLEGIULUI FARMACISTILOR DOLJ - Craiova, Strada Eustațiu Stoenescu 1B, Bloc T9, cod 200619

Conform Art. 92 din Statutul CFR aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 2/2009 dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFR le au numai farmaciștii membri ai CFR, care au cotizația datorată colegiului plătită la zi.

Farmaciștii aflați în situațiile prevăzute de Art. 102, alin (1), lit. d) și de Art. 142, alin (1) din Statutul CFR (farmaciștii suspendați) nu au drept de vot și nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFR, ca urmare a aplicării prevederilor Art. 142, alin (3) din Statutul CFR.

Candidaturile se depun sub forma prevăzută de Art. 33 din Regulamentul electoral începând cu data de 1.02.2024 și se finalizează cu 3 zile înainte de ziua votării (12.02.2024).

Metodologia integrală de desfășurare a alegerilor este prevăzută în Regulamentul electoral aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 5/2023.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/277264

DECIZIE Nr. 4 din 15 septembrie 2023

Pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 5/2021 privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 988 din 31 octombrie 2023 Prezenta decizie intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024