COLEGIUL FARMACIȘTILOR
FILIALA DOLJ

Colegiul Farmaciștilor este asociația profesională neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitica și fără scop patrimonial a farmaciștilor din România cu filiale teritoriale în toate județele.
În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin Statutul C.F.R.
Acest site își propune optimizarea comunicarii farmaciștilor în calitatea lor de membri ai Colegiului Farmaciștilor cât și de a înforma publicul, în general, asupra profesiei de farmacist.

  • Apără statutul profesional apără prestigiul și deontologia farmaceutică
  • Educație farmaceutică continuă organizarea de simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri
  • Studii în domeniul farmaceutic participarea la programe științifice și de cercetare farmaceutică

Evenimente / Publicate recent


Anunțuri / Publicate recent

ANUNȚ IMPORTANT,

Consiliul Județean al Colegiului Farmaciștilor – Filiala Dolj, anunță desfășurarea alegerilor pentru TURUL II, mandat 2024-2028 , întrucât nu au fost îndeplinite condițiile de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

Turul II – 27.02.2024 între orele 9:00 -19:00

Cererile pentru observatori se vor depune în 26.02.2024, între orele 9:30- 15:30, la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj.
Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului Farmaciștilor Dolj.
Procesul de vot se va desfășura la sediul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Strada Eustatiu Stoenescu, nr.1B, bl. T9, Craiova.

Colegiul Farmaciștilor Dolj

Stimați colegi,

La alegerile pentru mandatele 2024-2028:
- Consiliul Județean s-au înscris 25 candidați
- Adunarea Generală Națională s-au înscris 21 candidați
- Comisia de Disciplina s-a inscris 1 candidat

Candidații însriși se regăsesc pe listele afișate:
- site-ul Colegiului,
- Facebook - grupul farmaciștilor Dolj,
- la sediul Colegiului , str. E. Stoenescu.

Colegiul Farmaciștilor Dolj

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că mandatul actualei conduceri a Colegiului Farmaciștilor Dolj se încheie la sfârșitul lunii februarie 2024, vă informăm că alegerile pentru desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală Națională a CFR, Consiliul Colegiului Farmaciștilor Dolj, Comisia de Disciplină a Colegiului Farmaciștilor Dolj și Comisia de Cenzori a Colegiului Farmaciștilor Dolj se vor organiza după următorul calendar:

Turul I – 16 februarie 2024 în intervalul orar 09.00 – 19.00
Turul II – 27 februarie 2024 în intervalul orar 09.00 – 19.00

Locul desfășurării alegerilor este SEDIUL COLEGIULUI FARMACISTILOR DOLJ - Craiova, Strada Eustațiu Stoenescu 1B, Bloc T9, cod 200619

Conform Art. 92 din Statutul CFR aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 2/2009 dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFR le au numai farmaciștii membri ai CFR, care au cotizația datorată colegiului plătită la zi.

Farmaciștii aflați în situațiile prevăzute de Art. 102, alin (1), lit. d) și de Art. 142, alin (1) din Statutul CFR (farmaciștii suspendați) nu au drept de vot și nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFR, ca urmare a aplicării prevederilor Art. 142, alin (3) din Statutul CFR.

Candidaturile se depun sub forma prevăzută de Art. 33 din Regulamentul electoral începând cu data de 1.02.2024 și se finalizează cu 3 zile înainte de ziua votării (12.02.2024).

Metodologia integrală de desfășurare a alegerilor este prevăzută în Regulamentul electoral aprobat prin Decizia CN al CFR nr. 5/2023.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/277264

DECIZIE Nr. 4 din 15 septembrie 2023

Pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 5/2021 privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 988 din 31 octombrie 2023 Prezenta decizie intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024